Informace o zahájení vyšetření na COVID-19 pro samoplátce (AKTUALIZOVÁNO 18.5.2020)

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Samoplátci žádající o vyšetření COVID-19 – postup

Samoplátce musí požádat svého praktického nebo závodního lékaře, aby vyplnil celorepublikovou elektronickou ÚZIS žádanku. V kolonce Zdravotní pojišťovna musí lékař zakliknout samoplátce. Po odeslání elektronické žádanky si pacient zavolá do naší nemocnice ve všední dny mezi 6:00 a 14:30 na číslo 737 231 167 pro stanovení konkrétního data a času odběru ve stanu ONT. Odběry jsou realizované pouze pro objednané žadatele.

Pokud bude samoplátce potřebovat vyplněné potvrzení dle vzoru Ministerstva vnitra k vycestování do zahraničí, musí tento požadavek nahlásit při objednávaní. V tomto případě je nutné dodatečně doplnit místo narození a emailovou adresu.

Odběr v ONT probíhá systémem drive-in (z auta). Cena samotného laboratorního vyšetření metodou PCR je v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví stanovena na 1674 Kč. Cena za odběr vzorku je stanovena ve výši 82 Kč.
Při požadavku o vystavení mezinárodního certifikátu o výsledku testu na COVID-19 je účtován administrativní poplatek ve výši 200 Kč.
Výsledek vyšetření bude dostupný do druhého dne.

Při rapid testu se platí bezhotovostně 350,– Kč. Výsledek je dostupný během 15 min. na místě.

Pro lékaře, jak objednat samoplátce na vyšetření COVID-19 v ONT

Vyplňte celorepublikovou elektronicou ÚZIS žádanku, v kolonce Zdravotní pojišťovna zaklikněte samoplátce a odešlete elektronicky žádanku. Po odeslání následně sám samoplátce zavolá do naší nemocnice na číslo 737 231 167 a objedná se do odběrového stanu ONT. Samoplátce pak ve stanu ONT zaplatí částku 1674 Kč. Cena za odběr vzorku je stanovena ve výši 82 Kč,– Kč. Platba probíhá bezhotovostně kartou.

Pro zaměstnavatele, jak objednat větší počet zaměstnanců na vyšetření COVID-19 v ONT

V případě zájmu o vyšetření více jak 20 zaměstnanců najednou je možné dohodnout vyslání výjezdového týmu ON Trutnov. Následně je potřeba zabezpečit vhodné odběrové místo a administrativní úkony spojené s vyplněním žádanek. Konkrétní požadavky je možné sdělit na info@nemtru.cz.