Návštěvníky Dne zdraví zaujal nácvik resuscitace a rady, jak pečovat o nepohyblivého člena rodiny

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Den zdraví máme úspěšně za sebou. Desítky návštěvníků se zajímaly především o měření krevního tlaku, glykémii a o praktický nácvik laické resuscitace. Mnozí si „osahali“ kompenzační pomůcky, vyzkoušeli si polohování, odnesli si rady, jak pečovat o nepohyblivého člena rodiny a někteří se projeli na elektrickém vozíku. Pomáhali nám studenti a studentky trutnovské zdravotnické školy. Jim i celému týmu „dne zdraví“ děkujeme.