Příprava pacienta k vyšetření

Většina radionuklidových vyšetření nevyžaduje speciální přípravu, v převážné většině může pacient snídat a vzít své ranní léky. Každý pacient je při objednávání na vyšetření informován a poučen, orientačně je mu sdělena potřebná čekací doba mezi aplikaci radiofarmaka a vlastním provedením daného vyšetření. Každý pacient je poučen o nutnosti zvýšeného příjmu tekutin po dobu 24 hodin od podání radiofarmaka, aby podporou častého močení došlo k jeho rychlejšímu vyloučení z těla pacienta.

U většiny vyšetření se musí převážně nitrožilně podané radiofarmakum nejprve vychytat v cílovém orgánu, který je vyšetřován. Proto je u těchto vyšetření čekací doba nutná k jejich provedení podstatně delší než doba vlastního snímání detektory. Pacient musí s touto různě dlouhou čekací dobou počítat, ale může se na danou dobu přechodně vzdálit z oddělení.