Odesílání nálezů

Podle potřeby a urgentnosti se nález vydá pacientovi do ruky, nebo se zašle ihned pomocí nemocničního informačního systému na odesílající oddělení. V ostatních případech se nálezy zasílají poštou do 24 – 48 hod. lékaři, který dané vyšetření indikoval.