Přístrojové vybavení

  • dvoudetektorová SPECT/CT hybridní gamakamera Philips BrightView XCT, instalovaná v roce 2012
  • jednodetektorová planární gamakamera Gamma MB 9200, digitalizovaná pod označením Nucline-Pac v roce 2005 komponenty zn. Mediso
  • laminární box Tema firmy Canbera-Packard pro individuální přípravu radiofarmak
  • měřící přístroje a zařízení pro kontrolu radiofarmak a dozimetrické účely