Přehled prováděných vyšetření v ambulanci nukleární medicíny

Scintigrafie skeletu celotělová, cílená nebo třífázová

Bez přípravy pacienta, vyšetření se provádí převážně vleže za 2–4 hodiny po nitrožilní aplikaci radiofarmaka.

Indikace:

 • primární tumory skeletu nebo k vyloučení metastazování do skeletu;
 • jakékoliv bolesti skeletu, páteře nebo velkých i malých kloubů;
 • k posouzení úrazových nebo neúrazových (osteoporotických ) kompresí obratlů;
 • úrazy drobných kostí rukou a nohou, např. kostí člunkových, pochodové fraktury;
 • suspekce na Sudeckovu algodystrofii;
 • k vyloučení infekčního nebo neinfekčního uvolňování endoprotéz;
 • při suspekci na osteomyelitidu (např. diabetické dolní končetiny, jednostranné bolesti u dětí k posouzení symetrie růstových zón…);
 • morbus Paget, fibrózní kostní dysplázie, aseptické nekrózy hlavic kyčelních kloubů, artritidy…

Scintigrafie plicní perfúze

Bez přípravy pacienta, vyšetření se provádí ihned po nitrožilní aplikaci radiofarmaka podle potřeby vleže nebo vsedě. Výsledek RTG plic by měl mít pacient sebou.

Indikace

 • podezření na plicní embolizaci, kde predikující hodnota je u jasně negativních nálezů a jasně pozitivních nálezů. Hraniční nálezy jsou dále indikované k angio CT plic;
 • nejčastěji jako kontrola po proběhlé plicní embolizaci za 3 měsíce k posouzení efektu léčby a reperfuze plicního parenchymu;
 • provádí se v rámci každé radionuklidové flebografie dolních končetin

Radionuklidová flebografie dolních končetin

Bez přípravy pacienta, provádí se vleže, po založení bandáže a škrtidel nad kotníkem a pod kolenem ihned po nitrožilní aplikaci radiofarmaka na nártu. Hodnotí se průtok hlavními kmeny hlubokého žilního systému.

Indikace

 • suspekce na hlubokou žilní trombózu, nejasné otoky dolních končetin…

Radionuklidová lymfografie dolních nebo horních končetin

Bez přípravy pacienta, aplikace radiofarmaka se provádí podkožně na končetinách. Vyšetření za 1,5–3 hodiny.

Indikace

 • jednostranné nebo oboustranné otoky končetin po cévních bypassech, erysipelu, úrazech.

Scintigrafie štítné žlázy

Pacient vysadí nejméně na 3 dny substituční léčbu. Prování se za 30 minut po nitrožilní aplikaci radiofarmaka.

Indikace

 • posouzení rozložení funkční aktivity ve štítné žláze – především dg. autonomních toxoadenomů, dif. dg. autoimunitní hyperthyreózy a subakutní tyreoiditidy; průkaz pooperačního rezidua thyreoidálního parenchymu.

U hypothyreóy bývá scintigrafické vyšetření málo přínosné, upřednostnit ultrazvukové vyšetření.

Scintigrafie žlučový cest

Pokud má pacient žlučník, tak cca 3 hodiny před vyšetřením požije 5 dkg čokolády k vyprázdnění žlučníku a nesnídá, 10 dkg čokolády si přinese s sebou k vyšetření. Pacient po operaci žlučníku přijde na lačno. Tekutiny se mohou přijímat. Při vyšetření po nitrožilní aplikaci radiofarmaka leží pacient cca 45 minut v klidu na zádech, celková doba vyšetření cca 1,5 hodiny.

Indikace

 • funkční vyšetření hepatobiliárního systému, nejasné chronické bolesti břicha, chronická cholecystopatie a postcholecystek­tomický syndrom, podezření na dysfunkce žlučových cest, uzávěr ductus choledochus, dyskinézu v oblasti Oddiho svěrače, podezření na vrozené anomálie žlučových cest, duodeno-gastrický reflux žluči…

Průkaz Meckelova divertiklu

2 dny před vyšetřením se podávají orálně antagonisté H2 receptorů, pacient se dostaví ráno na lačno. Po nitrožilní aplikaci radiofarmaka je celková doba vyšetření cca 1 hodinu, pacient leží v klidu na zádech.

Statická scintigrafie ledvin s výpočtem relativní funkce

Pacient bez přípravy, pouze vhodné zavodnění 1/2 litrem tekutin, močit normálně. Po nitrožilní aplikaci radiofarmaka se vyšetření provádí za 2–3 hodiny vleže. Indikace

 • průkaz korové léze u akutní (po odeznění febrilního stavu) a chronické pyelonefritidy, u chronické refluxní nefropatie. Průkaz tvarových anomálií ledvin, hypoplázie, ageneze, svráštělé ledviny, ektopické uložení ledvin, afunkční ledviny, vrozené a získané hydronefrózy. Aproximace funkční kapacity tubulárního systému jednolitvé ledviny na celkové funkci obou ledvin.

Dynamická scintigrafie ledvin, s furosemidovým testem nebo po captoprilu

bez přípravy, pouze vhodné zavodnění 1/2 litrem tekutin, močit normálně. Vyšetření se provádí vleže, ihned po nitrožilní aplikaci radiofarmaka po dobu 30–60 minut, podle potřeby se následně podá nitrožilně furosemid k posouzení závažnosti obstrukce. U captoprilového testu se po předchozím lačněním, ale zavodnění pacient za 1 hodinu po orálním podání hypotenzíva (kdy monitorujeme krevní tlak) provede druhá kompletní dynamická scintigrafie ledvin. Indikace

 • pozánětlivé změny vývodního systému ledvin a močovodů, poruchy odtoku moči v ledvinách;
 • kontrolní vyšetření ke sledování vývoje onemocnění ledvin, podezření na vysoký tlak ledvinného původu.

Scintigrafie přištítných tělísek

Bez přípravy pacienta, vyšetření je zdlouhavější, nejčastěji ve dvou fázích, vleže po dobu cca 1 hodiny, po nitrožilní aplikaci radiofarmaka. Po prvotní detekci parenchymu štítné žlázy je následně snímán obraz na přištítná tělíska. V případě negativního nálezu je kontrolní snímkování prováděno za 2–3 hodiny znovu.

Indikace

 • primární nebo sekundární hyperparathyreóza, nejasný nárůst hodnoty parathormonu, detekce ektopického parenchymu

Scintigrafie zánětu značenými autologními leukocyty nebo LeucoScanem

bez přípravy, pacientovi je ráno odebráno 60–80 ml žilní krve, cca do 1 hodiny je provedena laboratorní příprava značených leukocytů, které se zpětně nitrožilně aplikují. Vlastní vyšetření se provádí za 3 hodiny vleže po dobu 30–60 min, případně za 24 hodin.

Indikace

 • zánět nebo sepse nejasné lokalizace, diabetická osteomyelitída dolních končetin

Celotělová nebo cílená scintigrafie pomocí MIBI značeného Tc-99m

pacient má být na lačno, pít může. Vyšetření se provádí krátce po nitrožilní aplikaci radiofarmaka.

Indikace

 • detekce postižení skeletu nebo měkkých tkání u mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu, jeví se jako citlivý ukazatel biologické aktivity, stagingu a sledování terapie. U nádoru prsu, sarkomu měkkých tkání…

Vyšetření regionální mozkové perfúze

den před vyšetřením by pacient neměl kouřit, pít kofeinové nebo jiné energetické nápoje, alkohol a užívat léky, které ovlivňují mozkové prokrvení. Nejméně hodinu před vyšetřením podat orálně 2 tablety Chlorigenu. Pacient musí být schopen spolupráce, tzn. vydržet ležet v klidu na zádech po dobu 30–40 minut. Před nitrožilní aplikací radiofarmaka se zavede periferní žilní kanyla, pacient se na 15–20 min. uloží v klidu do zatemnělé místnosti, nemluví a odpočívá se zavřenýma očima. Poté se provede bezbolestné podání radiofarmaka a vlastní vyšetření se provede za 10 minut.

Indikace

 • akutní a chronické poruchy mozkové perfúze
 • lehčí traumata s netypicky vyjádřenou symptomatologii, dg. demencí…

Vyšetření potvrzující nevratnost smrti mozku

stanovení mozkové smrti se týká pacientů ARO a JIP k event. možnosti transpantačních programů, či efektivity využití drahých resuscitačních přístrojů. Vyšetření pouze po domluvě s naším pracovištěm.

DaTscan

Scintigrafie bazálních ganglií mozku, indikuje pouze neurolog k diferenciální diagnostice parkinsonského nebo esenciálního třesu.

Paliativní alalgetická radionuklidová terapie pomocí zářičů Sr-89 (Metastron) nebo Sm-153

Jedná se o nitrožilní podání radioaktivního stroncia v případě mnohočetných kostních metastáz. Indikuje onkolog v případě difúzních bolestí pohybového aparátu.

Radionuklidová synovektomie

Jedná se o nitrokloubní aplikaci radioaktivního yttria, které tlumí opakovanou tvorbu kloubní náplně.

Indikace

 • opakované chronické synovialitidy kolenního kloubu
 • nedostatečný efekt artroskopických operací
 • pacienti odmítající artroskopickou operaci
 • indikuje ortoped
PřílohaVelikost
PDF icon Přehled vyšetření NM 2018675.96 KB