Informace související s vyšetřením v ambulanci nukleární medicíny

V ambulanci se provádějí scintigrafická vyšetření pacientů pomocí planární nebo tomografické gamakamery. Vždy před vyšetřením se pacientovi aplikuje radioaktivní injekce a kamerou se poté snímají v různých časových odstupech impulsy nad tělem pacienta.

Základní charakteristikou scintigrafie je zobrazení funkce živé tkáně. Vyšetření se provádí buď jako statické, kdy se detekuje lokální nahromadění radiofarmaka, nebo jako dynamické, kdy se detekuje distribuce radiofarmaka nad určitým cílovým orgánem v průběhu času. Velikost akumulace vždy záleží na místních metabolických a funkčních dějích, které předcházejí poruchám struktury. Proto lze patologické děje odhalit metodami nukleární medicíny často dříve než ostatními zobrazovacími postupy.

Výhodou scintigrafie je neinvazivnost, prakticky absence vedlejších účinků a většinou nízká radiační zátěž.