Laboratoř nukleární medicíny

Kontakty

Laboratoř+420 499 866 343

Příjem materiálu

Den Čas
Pondělí 6.30 – 14.00
Úterý 6.30 – 14.00
Středa 6.30 – 14.00
Čtvrtek 6.30 – 14.00
Pátek 6.30 – 14.00

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. PP

Popis pracoviště

Laboratoř oddělení nukleární medicíny vyšetřuje hormony štítné žlázy, protilátky, nádorové markery a pohlavní hormony. K vyšetření využívá izotopové imunoanalytické metody, proto je součástí oddělení nukleární medicíny.

Laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně, jehož prostřednictvím se zapojila do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví. Dne 1. listopadu 2017 získala Laboratoř oddělení nukleární medicíny certifikát o splnění podmínek Auditu II. Tím se potvrzuje, že vyšetření provádíme v souladu s normou ISO 15189, že máme kvalifikované zaměstnance, odpovídající přístrojové vybavení, vypracovali jsme všechny potřebné dokumenty a řídíme se jimi.

Podrobnější informace k jednotlivým vyšetřením a pokyny ohledně odběru krve a dopravy materiálu do laboratoře naleznete v Laboratorní příručce.