Mammografie

Kontakty

Objednávky+420 499 866 318
Pracoviště+420 499 866 498

Ordinační a provozní doba

Den Čas Poznámka
Úterý 07.30 – 12.00 Na objednání
Pracoviště zajišťuje pohotovost pro neodkladné případy dle dohody.

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP

Popis pracoviště

Popis metody

Mamografie je základní radiologické vyšetření prsu prováděné na speciálním přístroji (mamografu). K zobrazení prsních žláz se využívá rentgenové záření, na moderních mamografických přístrojích je však úroveň radiační zátěže velmi nízká.

Umístění

Detašované mamografické pracoviště ONT je umístěno v I.NP pavilonu L ( gynekologicko-podrodnický pavilon ) v areálu nemocnice.

Prováděná vyšetření

Provádíme pouze diagnostická mamografická vyšetření. Neprovádíme screeningová vyšetření.

Pracoviště je vybaveno 1 přístrojem pro mamografii Mamomat Nova 3000 od firmy Siemens s nepřímou digitalizací (metoda nepřímé digitalizace “CR” – obrazová dokumentace se získává “čtením“- digitalizací informace z folie ve speciálním digitizéru).

Mamografie jako vyšetřovací metoda poskytuje služby pro ambulantní a hospitalizované pacienty.

Vyšetření se vždy provádí podle MÍSTNÍCH RADIOLOGICKÝCH STANDARDŮ a při dodržení všech legislativních požadavků v oblasti poskytování zdravotních služeb a podmínek radiační ochrany při nakládání se se zdroji ionizačního záření (ZIZ) Vyšetření provádí radiologický asistent jako aplikující odborník na základě požadavku indikujícího lékaře.

Nežádoucí účinky

Z dlouhodobého hlediska rentgenové záření nepůsobí příznivě a proto je nutné toto vyšetření podstupovat uvážlivě pouze v nutných případech. To platí zejména u dětí a lidí v produktivním věku. Pacient vyjadřuje svůj souhlas s vyšetřením tím, že se dostaví na na RTG odd., předá obsluze požadavek k RTG vyšetření a nevyjádří nesouhlas ani po informaci o průběhu vyšetření.

Komplikace

Tato metoda nemá časné komplikace. Z dlouhodobého hlediska však rentgenové záření nepůsobí příznivě a je nutné ho podstupovat uvážlivě pouze v nutných případech, to platí zejména u dětí a lidí v produktivním vě­ku.

Popis vyšetření

Výsledek vyšetření v podobě popisu lékařem RDG oddělení je k dispozici následující pracovní den během dopoledne. Výsledky vyšetření pro lékaře mimo ONT jsou zasílány poštou na pracoviště indikujícího lékaře.

Ordinační a provozní doba

Dle objednání. Dostupnost vyšetření 2 – 4 týdny.

Na vyšetření je nutné se objednat na tel. č. 499 866 318.

Průběh vyšetření

Provedení klasického mamografického snímku je neinvazivní a nenáročné vyšetření, které nevyžaduje speciální přípravu. Správné provedení však vyžaduje spolupráci s radiologickým asistentem, který toto vyšetření provádí, je tedy nutné, abyste se řídili jeho pokyny. Asistent Vám naopak v případě zájmu poskytne potřebné informace k prováděnému vyšetření. Před vyšetřením nepoužívejte tuhé deodoranty!

Žádanka

Vyšetření Vám bude provedeno pouze po předložení řádně vyplněné žádanky, kterou předložíte přímo na RTG pracovišti.
Žádanku vystavuje indikující lékař, provedení vyšetření schvaluje lékař radiolog
Řádně vyplněný požadavek k RDG vyšetření musí obsahovat všechny náležitosti:

∙ identifikace pacienta – jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna

∙ klinická diagnóza a číselná diagnóza (číselná dg. musí odpovídat požadavku na vyšetření podle
Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů)

∙ specifikace požadovaného vyšetření

∙ cíl a očekávaný přínos (odůvodnění) požadavku lékařského ozáření – klinická otázka

∙ u žen ve fertilním věku vyloučení těhotenství

∙ údaje o možnosti využití předchozích RTG vyšetření (možno využít předchozí RTG vyš. ANO/NE)

∙ údaje o výšce a váze pacienta

∙ podpis a razítko indikujícího lékaře