Poděkování

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den,

rád bych touto cestou projevil poděkování za pomoc při ošetřování žáků naší školy v rámci konání jejich lyžařského výcviku ve dnech od 26. 2. do 1.4. 2018. Poděkování se týká oddělení úrazové ambulance, ultrazvuku, rentgenu a dětského oddělení. Fundovanost personálu a okamžité řešení zdravotních problémů dětí, jež jsem do nemocnice doprovázel, mě jako pedagoga uklidňovala a dávala naději, že je o jejich zdraví dobře postaráno.

Chtěl bych tedy poděkovat ještě jednou a popřát celému personálu nemocnice pevné zdraví nejen fyzické, protože jsem přesvědčen, že v dnešní uspěchané a poznamenané době je stále méně míst, kde můžeme nalézt pomocnou ruku.

Mgr. Bořivoj Hezký, ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, Pardubice