Poděkování na ARO

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážený pane primáři,

Moje maminka A. M. byla krátce Vaše pacientka. Od ledna 2019 maminka byla v péči Vašeho ARO oddělení. Celou dobu se Vaše oddělení velmi profesionálně a dobře staralo o moji maminku, která přes pokročilý věk byla stále aktivní, pracovala i když byla připoutaná na invalidní křeslo. Od práce a od počítače jsem ji doslova odtrhla a odvezla ji s dýchacími problémy do nemocnice, kde po čtyřech týdnech boje zemřela. Všichni maminku známe jako tu milou paní vzadu v kanceláři, která brblá, že to nemůže přečíst, aby pak taktně upozornila, že spravedlivější to bude jinak……. Byla zastáncem všech svých spolupracování a hlavně švadlenek, tichým stínem kontrolující spravedlnost a rovnost. Moc v životě spravedlnosti nezažila a právě proto se snažila ji vybojovat sobě i ostatním. Ráda pracovala, nikdy nezůstala v klidu ani u sledování televize. Její pletené plédy mají všichni v rodině i přátelé přátel a vždy při zachumlání se do krásného teplého díla maminky si vzpomenu, jak byla skvělá a jak jsme ji všichni měli rádi. Měla těžký život, ale zvládala jej s grácií, se zvednutou hlavou a hrdě kráčela cestičkou svého osudu. Žila si svůj život podle sebe a svých představ. Byla hrdá i tvrdohlavá a vážila si lidí kolem sebe. Nenechala si nic líbit. Přesto její heslo znělo: Vše zlé je pro něco dobré. Akceptovala rány osudu, vždy se otřepala a šla dál. V odpovědích na zprávy o jejím odchodu se dozvídám, kolik vlastně lidí maminku znalo. Kolik lidí si na ni pamatuje a kolika lidem zůstala v paměti milá vzpomínka na ni.

Tímto dopisem chci velmi poděkovat Vám, Vašim kolegům, milým sestrám a veškerému personálu Vašeho oddělení. Dokázali jste a stále dokazuje Vaši profesionalitu, lidský přístup k pacientům a svoji vlastní účast s pacientovým osudem. Do okamžiku vkročení do budovy ARO a po celou dobu, kdy maminka byla Vaší pacientkou, jsem se s tak přátelským a přitom vysoce profesionálním zdravotnickým prostředím ještě nesetkala. Ani na okamžik jsem nezapochybovala, že maminka je v těch opravdu správných rukách, neboť jsem vnímala, že se všichni snaží plnit své úkoly vyplývající z jejich profese na 1000 %.

Děkuji patří také Všem lékařům, sestrám a ostatního personálu Vašeho oddělení. Děkuji patří vedení nemocnice za vytvořené prostředí

dcera – Ing. A. B., Trutnov