Poděkování na Gynekologicko-porodnické odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den,

děkuji celému gynekologickému oddělení Trutnov za velmi krásnou péči a ochotnou práci sestřiček, doktorům i uklizečkám, ale i kuchařkám za dobré jídlo.

J. B.