Poděkování na Gynekologicko-porodnické odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

DOBRÝ DEN,

děkuji celému gynekologickému oddělení TRUTNOV za velmi krásnou péči a ochotnou práci sestřiček, doktorům i uklizečkám, ale i kuchařkám za dobré jídlo.

Jana Boušková