Poděkování na gynekologicko-porodnické odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den,

v nedávné době jsem podstoupila zákrok na gynekologickém oddělení, jednalo se o neplánovaný výkon. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat MUDr. Dlouhému za vstřícný, citlivý a zároveň povzbuzující přístup a sestřičce Klapkové za péči a slova uklidnění, která mi věnovala. Současně bych chtěla poděkovat anesteziologovi MUDr. Svobodovi za skvělou anestezii a sestřičce Suchánkové za milý přístup.

Přeji všem, ať se daří!