Poděkování na gynekologicko-porodnické odd., ARO a novorozenecké odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den,

ráda bych poděkovala za veškerou péči, které se mi dostalo na gynekologicko-porodnickém oddělení trutnovské nemocnice, kde jsem byla hospitalizována již v těhotenství (11/2018) a následně jsem zde i rodila (1/2019). Nesmírně si toho vážím a práce celého týmu byla perfektní.

Nesmím opomenout oddělení novorozenecké, kde se mi všichni snažili pomoci a s velkou trpělivostí se starali o dvojčata během mé neschopnosti. Velký dík patří také panu Adamovi z anestezie, který mě doslova zachránil při následných obtížích po spinální anestezii. Je mi potěšením, že mohu trutnovskou nemocnici doporučovat. Ještě jednou děkuji a zasílám slíbené foto pro novorozenecké oddělení.

S pozdravem T. P.