Poděkování na interní oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den,

ráda bych touto cestou chtěla poděkovat lékařům a hlavně sestřičkách a ošetřovatelům interního oddělení Vaší nemocnice, za milý přístup a laskavou péči, kterou věnovali naší mamince p. Potočkové Janě po dobu její hospitalizace.

Za rodinu děkuje dcera Iveta Potočková