Poděkování na neurologické odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Máme tu další krásné poděkování, tentokrát adresované náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje panu Ing. A. Cabicarovi:

Vážený pane náměstku,

nejprve Vás srdečně zdravím a přeji hodně sil do další práce. K tomu samozřejmě pevné zdraví. Vzhledem k Vaší gesci se s Vámi chci podělit o poměrně milou zkušenost a pro mne tak trochu překvapení. Naše oblastní nemocnice v posledních cca patnácti, dvaceti letech bohužel „nabrala“ nedobrou pověst a pacienti, pokud mohou, tak se nechávají vyšetřit či léčit v jiném zařízení. Nechci nyní analyzovat či jinak řešit proč, ale bohužel tomu tak je. Či bylo? Za následek to mělo odliv vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a personálu a časté změny ve vedení nemocnice. Nedobré řízení nemocnice mělo také za následek potíže v hledání nové kvalifikované síly ve většině oborů.

Poslední dobou se ovšem zdá, že se v naší nemocnici „blýská na lepší časy“. Poměrně výrazné změny ve vedení nemocnice a zejména ve stylu řízení přinášejí ovoce. Dočasné zrušení nefunkční dozorčí rady nemocnice a zahájení řízení s přímou zodpovědností za úspěchy i neúspěchy byla asi jediná možná cesta, jak dlouho přetrvávající neřešení stavu „rozpohybovat“. Ano, je třeba jednotlivé problémy řešit, a to za účasti nejen vedení holdingu, ale i kraje a samotného města. Jedná se přeci o jednu z nejdůležitějších služeb zejména pro nás, obyvatele města. Jde o péči o naše zdraví.

Musím se podělit o nedávnou zkušenost. Moje maminka musela nedávno nějaký čas strávit v naší nemocnici, na Neurologickém oddělení. Obrátila se na mne, abych se pokusil napravit nedobrou pověst nemocnice. Abych poděkoval a pochválil personál zejména Neurologického oddělení. Jmenovitě pana primáře MUDr. Petra Fibricha, MUDr. Maňhalovou, MUDr. Červenou, ale i ostatní doktory za jejich profesionální a milý přístup. Nejvíce si ovšem cenila přístupu k práci sester tohoto oddělení. Prý byly všechny velice vstřícné, milé, bez jakýchkoliv konfliktů. Celé oddělení prý šlapalo jako skvělý tým. Mám vyřídit poděkování. Tedy děkujeme!

S pozdravem

R. F., zastupitel, Trutnov