Poděkování na oddělení ARO

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V minulém čísle časopisu Vizitka jste si mohli přečíst rozhovor s paní R., která trpí vzácnou chorobou ALS a která byla hospitalizovaná více než rok na oddělení ARO v Oblastní nemocnici Trutnov. Poprosila nás, zda bychom otiskli ještě dodatečně toto poděkování.

„Každý z nás potká ve svém životě lidi, kteří výrazně zasáhnou do jeho života a ovlivní ho. Já měla to štěstí v neštěstí, že jsem strávila rok na oddělení ARO v trutnovské nemocnici, kde takoví lidé pracují. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat týmu lékařů pod vedením primáře MUDr. Martina Šimáka, hlavně paní doktorce Daniele Lennerové Závodné, která se mě ujala a pomohla při vyřizování všech záležitostí týkajících se domácí péče. Všem sestřičkám chci poděkovat za jejich obětavou a odbornou péči a lidský přístup. Taktéž patří mé poděkování ostatnímu personálu, jenž zajišťuje chod tohoto oddělení. Přeji vám všem veselé prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce 2018.“

R.T. s rodinou