Poděkování na ORL, JIP i chirurgii

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den, v březnu 2017 jsem byl hospitalizován a následně operován na chirurgickém oddělení v Trutnovské nemocnici. Tímto bych rád poděkoval panu primáři MUDr. Vajcíkovi, všem lékařům a sestřičkám jak na oddělení ARO, JIP i běžného oddělení chirurgie za vzornou péči a ochotu. Přeji do další Vaši záslužné práce hodně úspěchů.

Manželé Josef a Marie Cilerovi.