Podpora nemocnice od Nadace ČEZ

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Výraznou finanční podporou projektu „Zlepšení prostředí pro dětské pacienty v Oblastní nemocnici Trutnov“ přispěla Nadace ČEZ k významnému zlepšení podmínek pro dětské pacienty hospitalizované v trutnovské nemocnici. Tento projekt navazuje na realizované přístrojové vybavení dětského oddělení a na úpravy provedené v nemocniční herně. Společně s těmito prvky je snahou změnit co nejvíce „strohé“ nemocniční prostředí, zbavit dětské pacienty nepříjemného pocitu samoty a poskytnout jim takřka domácí pohodlí. K tomuto účelu přispělo i pořízení kvalitních 6 kusů polohovatelných lůžek dvou různých velikostí.

Děkujeme!