Extramurální laboratorní vyšetření

Všechny materiály, které mají být vyšetřeny na jiných pracovištích než v laboratořích Oblastní nemocnice Trutnov a. s. (ONT), jsou před svozem shromažďovány na příjmu Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie (OLMI) dle níže uvedených pravidel.   

  1. Úpravu vzorku před zasláním na extramurální pracoviště (např. stočení krve na biochemické vyšetření) zajišťuje pracoviště, které vzorek odebírá.
  2. Materiál zasílaný k vyšetření na extramurální pracoviště balí oddělení, které vzorek odebírá.
  3. Zasílající oddělení vyplní pečlivě žádanku na vyšetření pro příslušný typ materiálu ve dvojím provedení (originál + 1 kopie). Originál žádanky umístí do balíku s materiálem, kopii odevzdá posel/svoz na příjmu OLMI. Odevzdání a převzetí materiálu na příjmu OLMI je vždy potvrzeno podpisem odevzdávajícího a přebírajícího pracovníka a datem a časem přijetí na kopii žádanky. Kopie žádanky se archivuje.
  4. Ke každému vzorku vyplní a s balíkem na OLMI dodá žádající oddělení také transportní lístek.
  5. Výsledky vyšetření u odborností, které nejsou přítomny v ONT, se dodávají přímo na žadatelská oddělení.
  6. Pokud vzorek nebyl z důvodů špatného značení zpracován a vrátí se, platí za jeho opětovné zaslání žadatel znova (kompetentní oddělení).
  7. V případě, že se vzorek rozlil/rozbil a balíček byl znečištěn, OLMI jej vrátí k přebalení na zasílající oddělení.
  8. Řešení závad spojených se zasíláním vzorků zjistitelných před odvozem materiálu (poškozený/rozlitý vzorek, nekompletně vyplněná žádanka nebo transportní lístek) je v kompetenci OLMI. Záznam o řešení závady je uložen na OLMI a na vyžádání je k dispozici manažerce kvality ONT.

   Tato služba je k dispozici jak pracovištím ONT (mimo transfúzní a hematologické oddělení), tak externím žadatelům (lůžková oddělení, ambulance, obvodní lékaři).

PřílohaVelikost
PDF icon Extramurální laboratorní vyšetření147.73 KB