Žádanka vyšetření RNA koronaviru - k tisku, přidat k zasílaným vzorkům

!! Jedná se o žádanku, která bude zaslána do laboratoře Oblastní nemocnice Trutnov a.s. spolu s již odebraným vzorkem (např. vzorky odebrané proškoleným personálem na odděleních nemocnic).

Pro odběr realizovaný v odběrovém stanu v Oblastní nemocnice Trutnov a.s. stále platí elektronická verze !!

Prosíme přečíst přílohu Pokyny pro žadatele.