Hana Rükrová

vedoucí finanční účtárny

Finanční účtárna
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
rukrova.hana@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Kancelář+420 499 866 121

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Finanční účtárna se stará o věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření podniku. Spolupracuje...