MUDr. Jaroslav Třetina

primář

Anesteziologie a resuscitace
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
tretina.jaroslav@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 499 866 207

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oddělení se dělí na dvě části – anesteziologickou a resuscitační.

Anesteziologická část oddělení zajišťuje...