MUDr. Miloslava Vaculíková

primářka

Onkologie
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Telefonní čísla: 
Lékařský pokoj+420 499 866 323

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Slouží pro pacienty s nádorovým onemocněním – ambulantních i hospitalizo­vaných.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Slouží k ozařování vybraných nenádorových onemocnění a k ozařování nádorů kůže.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ambulance je určena pro pacienty léčené chemoterapií.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ambulance je určena pro ozařované a dispenzarizované pacienty.