Trutnovská nemocnice se připojila ke Světovému dni CHOPN

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Plicní ambulance trutnovské nemocnice se již podruhé připojila ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci, který pořádá Český občanský spolek proti plicním nemocem ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností. Ve středu 22.11.2017 si tak mohli zájemci z řad veřejnosti i zaměstnanců nemocnice nechat bezplatně prověřit stav svých plic provedením spirometrie a v případě snížených hodnot se hned objednat k podrobnějšímu vyšetření.

Při této příležitosti plicní ambulanci navštívilo celkem 19 osob ve věku 28 – 76 let. Většina z nich měla zcela normální hodnoty plicních funkcí, k došetření byl objednán pouze jeden člověk. Téměř polovinu vyšetřených tvořili kuřáci nebo bývalí kuřáci, což proti loňskému roku představovalo posun správným směrem. Informačními zdroji, kterým se zájemci o akci dozvěděli, byly nejvíce sdělovací prostředky, internetové stránky trutnovské nemocnice a upozornění od přátel nebo známých.

Chronická obstrukční plicní nemoc je nevyléčitelné onemocnění, při kterém postupně dochází k nevratným strukturálním změnám v plicní tkáni a omezení proudění vzduchu v dolních dýchacích cestách. Odhaduje se, že celosvětově trpí touto nemocí asi 12 % populace, v ČR asi 8 %, ale téměř tři čtvrtiny nemocných zůstávají nediagnostikováni. Hlavními příčinami je kouření a další škodlivé vlivy v domácím i pracovním prostředí. Předpokládá se, že do roku 2020 se chronická obstrukční plicní nemoc stane třetí nejčastější příčinou smrti po kardiovaskulárních onemocněních a zhoubných nádorech. Nemoc se obvykle projevuje dušností a kašlem, ale včasně zahájenou léčbou je možné její průběh výrazně zpomalit a pacientům vrátit uspokojivou kvalitu života. Cílem pořádání dne otevřených dveří v rámci Světového dne CHOPN je právě zlepšení povědomí o tomto rozšířeném, ale opomíjeném onemocnění.

MUDr. Jan Kolář, primář plicního oddělení