Světový den CHOPN 2018

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Plicní ambulance trutnovské nemocnice se v letošním roce opět připojí ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci, který pořádá Český občanský spolek proti plicním nemocem ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností. Tento den si budou moci zájemci z řad veřejnosti i zaměstnanců nemocnice nechat bezplatně prověřit stav svých plic provedením spirometrie (měřením plicních objemů a průtoků při usilovném výdechu) a v případě snížených hodnot budou objednáni do plicní ambulance k podrobnějšímu vyšetření. Smyslem je zlepšení povědomí o této rozšířené, ale opomíjené nemoci.

Pokud tedy kouříte, pohybujete se v nezdravém pracovním prostředí, zadýcháváte se nebo dlouhodobě kašlete a trpíte zahleněním, navštivte ve středu 21.11.2018 mezi 7.00 – 15.00 hod. plicní ambulanci v budově C, bez nutnosti předchozího objednání. V Královéhradeckém kraji se do projektu zapojí také Plicní klinika FNHK a plicní ambulance v Jaroměři. V loňském roce využilo této příležitosti v trutnovské nemocnici devatenáct zájemců.

MUDr. Jan Kolář, primář plicního odd.