Trutnovská nemocnice investuje do nových přístrojů

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Trutnovské nemocnici se podařilo získat dotace na nákup nových moderních přístrojů. V první etapě byla pořízena infuzní technika pro oddělení ARO, chirurgie, interny a neurologie. Další etapy proběhnou nejpozději v březnu 2019. Celkový objem investice činí 75 milionů korun. Nemocnice díky dotaci z IROP zaplatí pouze 15 %.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj získala Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., dotaci na pořízení nových přístrojů. „Aby nemocnice mohla svým pacientům nabídnout kvalitní služby, musí neustále sledovat vývoj ve zdravotnictví a pořizovat moderní technologie. Díky získané dotaci se opět posuneme o krok dál v modernizaci našeho zařízení,“ vysvětluje Miroslav Procházka, předseda představenstva trutnovské nemocnice.

Nemocnice tak nakoupí např. přístroje s novými vyšetřovacími technologiemi na radiologické oddělení, které jsou k pacientovi šetrnější a díky kterým se doba jednotlivých vyšetření zkrátí a zároveň se sníží případné dávky záření. Dále pořídí nejnovější technologie používané k invazím, tedy zásahům do lidského těla. Díky jejich zdokonalení se zkracuje následná léčba pacienta. „V rámci projektu zakoupíme také nová lůžka, jež umožní individuální přizpůsobení požadavkům jednotlivce. Novými přístroji vybavíme naše laboratoře. Za prvé tím urychlíme rozhodování o způsobu léčby a za druhé rozšíříme škálu prováděných rozborů,“ dodává předseda představenstva.

V první etapě byla zatím nakoupena infuzní technika, a to 30 dávkovačů a infuzních pump pro oddělení ARO, chirurgie, interny a neurologie. Další etapy budou navazovat. Zbývající přístroje a zařízení by měly být vysoutěženy a dodány postupně v následujících měsících až do března příštího roku, kdy by měla být zprovozněna nová magnetická rezonance. Celkový předpokládaný objem činí zhruba 75 milionů korun bez DPH, přičemž 85 % činí dotace z Evropské unie. Zbylé výdaje půjdou z vlastních zdrojů nemocnice.

Ing. Magdaléna Doležalová
PR manažerka