Úspěšný audit NASKL na oddělení Klinická biochemie

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oddělení Klinické biochemie Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., získalo osvědčení o splnění podmínek Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL).

Audit prověřil všechny činnosti laboratoře od organizační struktury, proškolení pracovníků až po vedení dokumentace. Auditoři ocenili zavedený systém řízení kvality na oddělení i výbornou úroveň znalostí laboratorního personálu. Úspěšný audit je i pozitivním signálem pro zdravotní pojišťovny. Osvědčení platí do roku 2021.