V naší nemocnici vám ošetříme oči unikátním přístrojem

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Na očním oddělení trutnovské nemocnice od března pracují s nejmodernějším laserovým systémem EasyRet, který slouží k ošetření oční sítnice poškozené změnami od cukrovky, cévním uzávěrem, a také změnami sítnice, které by mohly vést k jejímu odchlípení a následné slepotě. „Nový přístroj je šetrnější pro pacienta – ošetření trvá kratší dobu a je méně bolestivé. Zároveň můžeme takto ošetřit větší část sítnice při jedné návštěvě,“ upřesnila primářka Zuzana Chovancová.

Lékařka vysvětlila, že cílem laserové léčby onemocnění sítnice je zajizvení těch částí sítnice, které jsou poškozené. Pokud by nebyly ošetřeny, mohly by způsobit další zhoršení nálezu či vznik jiných onemocnění oka, což může v konečném důsledku vést až ke slepotě. Další funkcí tohoto moderního systému je podpora zdravých částí sítnice pod poškozenou tkání. „Lasery jsou přístroje, které pracují na principu zesilování světla pomocí stimulované emise záření,“ objasňuje Zuzana Chovancová a dodává: „To znamená, že dochází k zesílení záření procházejícího látkou. Toho je využíváno v očním lékařství k léčbě různých nemocí. Odborníci používají řadu laserů a jejich účinek a použití závisí na hustotě výkonu. Výsledný efekt závisí na množství laserové energie, na ozářené ploše a reakci oční tkáně.“

Odborné vysvětlení funkce přístroje V očním lékařství existuje mnoho typů laserů na ošetření sítnice. Některé se již používají zřídka a jsou nahrazovány šetrnějšími, s minimalizací nežádoucích účinků, jako je právě tento nově pořízený. Primářka Zuzana Chovancová jej odborněji popisuje následovně:

„Náš nový oční laser je nejmodernější unikát. Laserový systém EasyRet obsahuje žlutý laserový fotokoagulátor (který způsobuje destrukci tkání teplem vznikajícím po dopadu záření) o vlnové délce 577nm s možností mikropulzního režimu. Mikropulsy jsou krátké pulsy nízké energie aplikované do sítnice. Výhodou tohoto systému je výrazně nižší potřeba energie k ošetření. Na rozdíl od zeleného pracuje s energiemi od 120 – 180mW ( zelený300 – 600mW). Menší energie znamená i menší bolestivost pro pacienta. Zároveň lze takto ošetřit větší část sítnice v jednom sezení. Navíc, záření zeleného laseru je mnoha očními tkáněmi rozptylováno, například zažloutlou čočkou, při průchodu vnitřními vrstvami sítnice. Vyžaduje proto vyšší výkon, při zákroku je spáleno více vrstev sítnice a dochází k poškození větší plochy, než je ozářená. Toto u nového laseru odpadá.

Při mikropulzní aplikaci laser vyšle místo jednoho vysoce energetického pulzu sérii mikropulzů. Tkáň má po každém mikropulzu čas na tepelnou regeneraci. Tak je dosaženo při nízké energii stejného léčebného účinku a výrazně tím šetříme cílovou tkáň. Mikropulzní režim je využíván hlavně při léčbě otoku centrální krajiny sítnice způsobeného cukrovkou, cévním uzávěrem nebo prosakem tekutiny při vysokém krevním tlaku, vysokém cholesterolu či jiného původu.“

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, komunikace s veřejností pro Oblastní nemocnici Trutnov E-mail: hanysova@hanycom.cz, Tel. 777 348 529