Výběrová řízení na pozice primář/primářka

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. vyhlašuje výběrová řízení na pozice primář/primářka:

Písemné přihlášky zašlete nejpozději do 25. 3. 2019 na sekretariát ředitelství Oblastní nemocnice Trutnov a.s. v obálce označené heslem „Výběrové řízení – primář“.

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis a přehledem dosavadní praxe,
 • ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • výpis z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíce),
 • podepsané prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů,
 • vypracovanou stručnou koncepci oddělení na následující období

Zaměstnanci ONT a.s. nemusí dokládat personální náležitosti.

Předpokládaný termín výběrového řízení 28. 3. 2019.

Nabízíme:

 • nadstandardní smluvní mzdové podmínky a benefity ve formě individuální manažerské smlouvy

Požadujeme:

 • specializovanou způsobilost v oboru k výkonu povolání lékaře dle zákona 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zdravotní způsobilost,
 • bezúhonnost,
 • zájem o obor a zodpovědný přístup,
 • licence ČLK pro výkon funkce primáře – vedoucího lékaře v oboru – nebo splnění podmínky pro vydání licence výhodou.