Informace o dostupnosti BCG vakcíny a tuberkulinu

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Od roku 2013 není v České republice registrována BCG vakcína (očkovací látka proti tuberkulóze) ani tuberkulin (testovací látka pro diagnostiku latentní tuberkulózní infekce). Oba přípravky jsou získávány mimořádným dovozem na základě povolení Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

V současné době je v České republice dostupná pouze bulharská očkovací látka BCG VACCINE a bulharský tuberkulin PPD TUBERCULIN MAMMALIAN od téhož výrobce. S ohledem na platnou registraci v jiných členských zemích EU je jejich účinnost a bezpečnost považována za dostatečně doloženou. Obnovení dodávek dříve používané polské očkovací látky se předpokládá v příštím roce. Více informací o očkování proti tuberkulóze najdete zde.

MUDr. Jan Kolář, primář plicního odd.