Informace o změně cen obědů od 1.5.2022

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážení strávníci,

vzhledem k nárůstu vstupních nákladů našeho stravovacího provozu jsme nuceni po několika letech přistoupit k následující úpravě cen obědů od 1.5.2022:

1. Cena dotovaného oběda pro zaměstnance vyplývající z kolektivní smlouvy zůstává od 1.5.2022 beze změ­ny:

Druh jídla Kč bez DPH Kč s DPH (10%)
MENU 1 26,36 29,00
MENU 2 24,55 27,00
MENU 3 24,55 27,00
MENU D2 27,27 30,00
MENU D9 29,09 32,00

Vzhledem k tomu, že platba zaměstnance nepokrývá náklady na potraviny použité k přípravě oběda, které činí přibližně 40 Kč vč. DPH, je na pokrytí vznikajícího rozdílu použit příspěvek ze sociálního fondu ve výši 10 Kč na jeden oběd.

2. Cena nedotovaného oběda pro zaměstnance a pro cizí od 1.5.2022 – konzumace v jídelně:

Druh jídla Kč bez DPH Kč s DPH (10%)
MENU 1 91,82 101,00
MENU 2 90,00 99,00
MENU 3 90,00 99,00
MENU D2 92,73 102,00
MENU D9 94,50 104,003. Cena nedotovaného oběda pro zaměstnance a pro cizí od 1.5.2022 – při odnesení s sebou:

Druh jídla Kč bez DPH Kč s DPH (15%)
MENU 1 87,83 101,00
MENU 2 86,09 99,00
MENU 3 86,09 99,00
MENU D2 88,70 102,00
MENU D9 90,43 104,00