Koronavirus - informace, aktuality

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. testuje:

 • indikované pacienty praktickým lékařem nebo hygienickou stanicí,
 • samoplátce.

Vyšetření umožňujeme těmito typy testů:

 • PCR test (výtěr z nosohltanu). Vysoká senzitivita metody umožňuje prokázat onemocnění již v časné fázi onemocnění, před nástupem protilátkové odpovědi.
 • Antigenní rychlotest (výtěr z nosohltanu). Rychlý test COVID-19 detekuje specifický antigen pro COVID-19. Antigenní rychlotesty jsou oproti PCR testům méně spolehlivé.
 • Vyšetření na protilátky IgG proti COVID-19 – více informací zde.

Jak postupovat v případě zájmu o otestování:

 1. rezervovat si termín odběru v našich rezervačních systémech:

Nepodaří-li se vám objednat v rezervačním systému, můžete nás kontaktovat na na tel. čísle 737 231 167 nebo 721 007 020 každý všední den od 6:00 do 18:00 hodin.

 1. Indikovaní pacienti (s doporučením od lékaře nebo hygienické stanice) – ověřte si prosím, že vám lékař nebo hygienická stanice vyplnili celorepublikovou žádanku k odběru. Tyto žádanky k odběru existují ve své elektronické podobě. Nenoste je tak, pouze se ujistěte, že vám ji lékař nebo krajská hygienická stanice zadali.

 2. odběr – v zarezervovaném termínu se dostavte autem k odběru. Odběr probíhá systémem drive-in (z auta). Nebudete vystupovat, okýnkem vám bude proveden výtěr z nosohltanu. Připravte si prosím doklady totožnosti.

Výsledek

 • PCR test – indikovaný pacient – do 48 hodin sms zprávou na telefonní číslo udané v systému centrálních žádanek
 • PCR test – samoplátce – do 48 hodin sms zprávou na telefon udané v rezervačním systému trutnovské nemocnice
 • Antigenní rychlotest – do 15ti minut v prostoru odběrového centra

Před odběrem doporučujeme minimálně 30 minut nejíst, nepít, nekouřit a nepoužívat ústní vodu, kapky do nosu, žvýkačku.

Podrobné pokyny pro samoplátce

Podrobné pokyny pro indikované lékařem nebo hygienickou stanicí

V případě potřeby, tedy při výskytu onemocnění v rámci zdravotních a sociálních služeb nebo hromadného výskytu u obyvatelstva je ZHKHK připraven zajistit mimořádné odběry a vyšetření. Kontaktujte nás na tel. 737 231 167.