Léčba COVID-19 monoklonálními protilátkami

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

S ohledem na příchod další vlny onemocnění COVID-19 připomínáme možnost léčby monoklonálními protilátkami v Oblastní nemocnici Trutnov. Ambulantní stacionář se nachází v budově D, 5. patro (bývalá rehabilitace). O indikaci rozhoduje praktický nebo jiný ošetřující lékař, který vždy předem domluví podání monoklonálních protilátek na tel. 499 866 512. Provozní doba ambulantního stacionáře je Po-Pá 7–15 hod.

Neutralizační monoklonální protilátky používané v léčbě onemocnění COVID-19 jsou rekombinantní humánní imunoglobuliny, které se vážou na povrchové struktury koronaviru a tím snižují jeho schopnost vstupovat do buněk a dále se množit. Včasné podání monoklonálních protilátek je doporučeno rizikovým pacientům, kteří mají zatím jen mírné příznaky, ale z důvodu vyššího věku nebo přidružených chorob jsou ohroženi těžkým průběhem nemoci, vyžadujícím hospitalizaci nebo intenzivní péči. Léčba spočívá v jednorázové intravenózní infúzi a následné observaci. Celková doba strávená v ambulantním stacionáři se pohybuje okolo 2 hodin. Monoklonální protilátky jsou asi tisíckrát účinnější než dříve používaná rekonvalescentní plazma a jejich neutralizační efekt přetrvává jeden měsíc. Podání monoklonálních protilátek nenahrazuje očkování proti COVID-19 ani pacienta nezbavuje povinnosti dodržovat zásady izolace či karantény podle platných předpisů. Monoklonální protilátky (pasivní imunizace) i vakcíny (aktivní imunizace) obecně představují vysoce účinnou a bezpečnou léčbu onemocnění COVID-19.