Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Město Trutnov zřídilo v roce 2018 Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., který je zaměřen na podporu naší nemocnice.

Stejně jako v loňském roce vyhlašuje NF stipendijní program na získání nelékařského zdravotnického personálu do nemocnice. Na tuto aktivitu je ve fondu alokováno 580.000 korun. Zažádat o finanční prostředky mohou studenti absolventských ročníků 2020 studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka.

Žádosti se všemi náležitými přílohami, a to podepsanou smlouvou a potvrzením o studiu ne starším 30 dnů, zájemci doručí nejpozději do 30.04.2020 na adresu:
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Obálka žádosti musí být viditelně označena „Stipendium“.
Více informací poskytne:
Bc. Helena Kubíčková
telefon: +420 730 170 485
e-mail: kubickova.helena@trutnov.cz

Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.
Datum vzniku: 27.10.2018
Sídlo: Trutnov – Vnitřní Město 541 01, Slovanské náměstí 165
IČO: 07536194

Statutární orgán – správní rada:
- MUDr. Alena Kopecká – předseda

  • Bc. Iva Řezníčková – místopředseda
  • MUDr. Silvie Šidáková – člen
  • Mgr. Tomáš Eichler – člen
  • MUDr. Antonín Vajcík – člen