Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.

Město Trutnov zřídilo v roce 2018 Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., který je zaměřen na podporu naší nemocnice.

Stejně jako v loňském roce vyhlašuje NF stipendijní program na získání nelékařského zdravotnického personálu do nemocnice. Na tuto aktivitu je ve fondu alokováno 240.000 korun. Zažádat o finanční prostředky mohou studenti absolventských ročníků 2021 studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka.

Žádosti se všemi náležitými přílohami, a to podepsanou smlouvou a potvrzením o studiu ne starším 30 dnů, zájemci doručí nejpozději do 31.08.2021 na adresu:
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Obálka žádosti musí být viditelně označena „Stipendium“.
Více informací poskytne:
Ing. Aneta Rýdlová
telefon: 499 803 142
e-mail: rydlova@trutnov.cz

Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.
Datum vzniku: 27.10.2018
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – Vnitřní Město
IČO: 07536194

Statutární orgán – správní rada:

  • MUDr. Alena Kopecká – předseda
  • Mgr. Iva Řezníčková – místopředseda
  • MUDr. Silvie Šidáková – člen
  • Mgr. Tomáš Eichler – člen
  • MUDr. Antonín Vajcík – člen