Ambulance nukleární medicíny

Kontakty

Objednávky+420 499 866 344

Ordinační doba

Den Čas
Pondělí 7.00 – 14.30
Úterý 7.00 – 14.30
Středa 7.00 – 14.30
Čtvrtek 7.00 – 14.30
Pátek 7.00 – 14.30

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 6.00 – 15.30
Úterý 6.00 – 15.30
Středa 6.00 – 15.30
Čtvrtek 6.00 – 15.30
Pátek 6.00 – 15.30

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP

Popis pracoviště

Oddělení provádí scintigrafická vyšetření a některé výkony ambulantní radionuklidové terapie. Vyšetřovny a čekárna jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží. Vstup na oddělení je z parkoviště za budovou. Ve 2. nadzemní podlaží jsou umístěny pracovny a radiofarmaceutická laboratoř. Pracoviště je vybaveno hybridní SPECT/CT gamakamerou Philips Brightview XCT a planární gamakamerou Gamma MB 9200.

O nukleární medicíně

Nukleární medicína je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou s využitím vhodných radionuklidů (otevřených radioaktivních zářičů). Diagnostická část nukleární medicíny zahrnuje zobrazovací metody (scintigrafie). Laboratorní diagnostika se na oddělení již neprovádí. Scintigrafie (gamagrafie) je diagnostická metoda umožňující dvourozměrně, případně trojrozměrně zobrazit distribuci radiofarmaka (farmaka zpravidla značeného metastabilním radionuklidem 99mTc s poločasem přeměny 6 hodin a emitujícím záření gama). Podle použitého radiofarmaka lze obdržet důležité informace o funkčně- morfologickém stavu orgánů, metabolické aktivitě tkání, odhalovat záněty, nádory a jiné patologické změny v těle. Terapeutické metody nukleární medicíny umožňují léčit některá nádorová i nenádorová onemocnění nebo alespoň potlačit jejich nepříjemné příznaky.

Scintigrafické metody
Scintigrafické vyšetření lze provést jako statické se zobrazením aktuální distribuce radioindikátoru v orgánu nebo ve tkáni, nebo dynamické vyšetření, při kterém se pořizují série scintigramů v předem stanovených krátkých časových intervalech, čímž lze sledovat změny distribuce radiofarmaka v zájmové oblasti a usuzovat tak na funkci některých orgánů (obdoba videozáznamu)­.Trojrozměrné zobrazení, které se provádí metodou jednofotonové emisní tomografie (SPECT) na cílenou oblast, lze při jednom sezení doplnit pro přesnější lokalizaci patologického ložiska vyšetřením pomocí lokalizační výpočetní tomografie (CT). SPECT a CT obrazy lze vzájemně překrýt a zjistit tak často nejen přesnou lokalizaci, ale i v mnoha případech posoudit charakter scintigraficky aktivního ložiska.

Výhody a nevýhody vyšetření
Výhodou scintigrafie je její neinvazivnost, prakticky absence vedlejších účinků a obvykle nízká radiační zátěž. Radiofarmaka používaná k vyšetřením nezpůsobují závažné alergické reakce a i mírné projevy se vyskytují vzácně.

Přehled prováděných výkonů

Oddělení má vypracovánu příručku určenou zejména pro spolupracující zdravotnické pracovníky, ale informace z ní mohou čerpat i pacienti. Zde jsou uvedena všechna standardně prováděná vyšetření a informace o povaze a důvodech vyšetření, přípravě pacienta a o režimových opatřeních při a po vyšetření, o radiační zátěži, délce vyšetření a jeho průběhu, případně další důležité informace. Příručka je k dispozici k nahlédnutí nebo stažení ve formátu PDF.

Seznam vyšetření

 • scintigrafie skeletu
 • scintigrafie kostní dřeně
 • radionuklidová flebografie končetin
 • radionuklidová lymfografie končetin
 • radionuklidové vyšetření plicní perfúze
 • dynamická scintigrafie jater a žlučových cest
 • scintigrafický průkaz Meckelova divertiklu
 • scintigrafie jícnu – vyšetření polykacího aktu
 • vyšetření gastroezofageálního refluxu
 • vyšetření evakuace žaludku
 • dynamická scintigrafie ledvin (ev. s furosemidovým testem)
 • scintigrafie ledvin pro určení renovaskulární hypertenze
 • statická scintigrafie ledvin
 • scintigrafie regionální mozkové perfúze
 • scintigrafický průkaz mozkové smrti
 • vyšetření dopaminových receptorů v mozku
 • scintigrafie štítné žlázy
 • scintigrafie příštítných tělísek
 • scintigrafie s MIBI – diagnostika nádorů
 • scintigrafie pomocí radionuklidu galium 67
 • scintigrafie zánětu autologními leukocyty
 • scintigrafická identifikace sentinelové uzliny
 • radionuklidová synovektomie
 • analgetická radionuklidová terapie kostních metastáz

Naše oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti.