Informace pro dárce krve

V týdnu 4. – 8.7. 2022 budou odběry pro dárce krve uzavřeny.

Odklad po očkování COVID-19:
Po aplikaci Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax, Sanofi – odklad 7 dnů po každé vakcinační dávce.
Po aplikaci Astra Zeneca, Johnson&Johnson – odklad 28 dní po každé vakcinační dávce.

KORONAVIRUS – UPOZORNĚNÍ:
Vzhledem k epidemii koronavirové infekce stále platí doporučení odložit odběr pokud:
 – jste měli v posledních 14 dnech zvýšenou teplotu, kašel nebo příznaky onemocnění dýchacích cest
- onemocnění horních dýchacích cest nebo onemocnění připomínající chřipku má někdo z osob, které s Vámi žijí ve společné domácnosti
- máte-li sami nebo někdo z bezprostředního okolí, nařízenu karanténu
V rámci darování krve/plasmy není prováděno vyšetření na koronavirus !

CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ – léto 2022:
Viz příloha vpravo „Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Společnosti pro transfuzní lékařství“.

Odběry plné krve na transfúzním oddělení jsou v úterý a ve čtvrtek od 6,30 do 9,30 hod. Odběry plazmy probíhají každý pracovní den. O letních prázdninách a kolem svátků bývá provoz omezen – je vhodné si předem zavolat (tel. 499 811 272, 499 813 060)

Z důvodu významného poklesu spotřeby červených krvinek jsme nuceni regulovat odběry plné krve tak, abychom ji mohli dobře využít podle aktuální potřeby v jednotlivých krevních skupinách. Z tohoto důvodu odebíráme pouze pozvané dárce – zveme aktuálně pomocí SMS. Pokud se nemůžete dostavit na konkrétní den, je možno přijít do týdne na nejbližší možný termín, jinak prosíme vyčkejte na novou pozvánku. Noví dárci mohou nadále přijít bez předchozí domluvy kterýkoliv odběrový den (úterý/čtvrtek).

Na webových stránkách nemocnice naleznete v pravém menu informace o stavu zásob krve v jednotlivých krevních skupinách.

Naopak nadále trvá zvýšený zájem o dárce plazmy. V případě zájmu se, prosíme, přihlaste u sestry v kartotéce nebo u lékaře. Podmínkou jsou „dobré žíly“ a možnost dodržet sjednaný termín včetně hodiny. Frekvenci odběrů si určujete sami, maximální rozestup je 160 dnů (5,5 měsíce).

Rezervační systém pro dárce plazmy

Dárci plazmy se objednávají v aplikaci Quantima – rezervační systém. Dárce, který chce darovat plazmu, musí absolvovat minimálně jeden odběr plné krve na našem THO. Registrace do objednávajícího systému probíhá následovně:

 • Dárce nahlásí svou e-mailovou adresu sestře na evidenci,
 • ta následně uchazeče registruje v systému,
 • po registraci dárce obdrží na svou e-mailovou adresu přihlašovací údaje
 • dárce může vstoupit a rezervovat termín.

V aplikaci se zobrazují dva měsíce dopředu, systém si hlídá odstup rezervací dva týdny.

K odběru je nutno mít s sebou vždy průkaz totožnosti s fotografií, opakovaní dárci navíc dárcovskou legitimaci. Nové dárce, kteří užívají nějaké léky, prodělali závažnější onemocnění, nebo jsou sledováni v odborné ambulanci, prosíme o potvrzení od praktického nebo příslušného odborného lékaře. Totéž platí i pro dárce, kteří delší dobu krev nedávali. Pokud užíváte nějaké léky, je nutno znát přesně jejich názvy.

K odběru není nutno přijít nalačno, ale jen po lehké, netučné snídani, nesladkých tekutin můžete naopak dostatek. Večeře před odběrem by měla být dietní a ne pozdní. V den odběru a večer před odběrem jsou vhodné potraviny s nízkým obsahem tuku: pečivo, ovesné vločky, ovoce, zelenina, rýže, libové maso připravované bez tuku. Nevhodné potraviny: tučná masa, uzeniny, mléčné výrobky, čokoláda, ořechy.

Obecné podmínky dárcovství krve

 • věk 18–60 let, u opakovaných dárců při dobrém zdravotním stavu do 65 let,
 • tělesná váha minimálně 50 kg, pro dárce plazmy 55 kg,
 • trvalé bydliště na území ČR, nebo dlouhodobý pobyt a platné zdravotní pojištění,
 • ženy nemohou dávat krev v těhotenství, kojení a 6 měsíců po porodu, odběry v době menstruace rovněž nejsou vhodné.

Nejdůležitější zdravotní podmínky

 • netrpíte žádným závažnějším chronickým onemocněním,
 • nejste závažný alergik na trvalé léčbě,
 • nemáte ani v minulosti prodělanou žádnou pohlavní chorobu,
 • nemáte mít ani v minulosti prodělanou infekční žloutenku typu B nebo C,
 • nemáte mít ani v minulosti odléčené žádné nádorové onemocnění,
 • nejste a ani v minulosti jste nebyl uživatelem drog,
 • nejste sexuálním partnerem narkomana, nemocného s inf. žloutenkou, AIDS, pohlavní chorobou.

Dočasné vyloučení z dárcovství krve

 • po užívání antibiotik nejméně 14 dní podle závažnosti infekce,
 • po drobném chirurgickém či stomatologickém ošetření týden po zhojení,
 • po jakékoliv endoskopii nejméně půl roku při negativním nálezu (gastroskopie, kolonoskopie, artroskopie apod.),
 • po operacích a větších chirurgických výkonech půl roku,
 • po tetováži a piercingu mimo zdrav. zařízení 6 měsíců,
 • po obdržení transfuze krve 6 měsíců,
 • po pobytu v oblasti středomoří, Turecko, Egypt, Tunis 1 měsíc
 • země s výskytem malárie minimálně 6 měsíců

V případě nejasnosti kontaktujte předem telefonicky lékaře či sestry transfúzního oddělení.

Dárcovství na našem oddělení je dobrovolné a bezplatné.

Pokud splňujete poměrně náročné podmínky k dárcovství, rádi Vás uvítáme na našem oddělení. Těšíme se na Vás.

Další informace pro Vás

 • Před odběrem proběhne laboratorní odběr i vyšetření lékařem.
 • Odebíráme cca 450 ml krve, při prvním odběru 400 ml.
 • Po odběru se krev dále zpracovává – tj. oddělují se červené krvinky a krevní plazma.
 • Samotný odběr trvá max. 10 minut, celková doba na odd. je cca 1 hod. i déle – podle počtu dárců.
 • Veškerý používaný materiál při odběru je jednorázový, tj. na jedno použití – není nebezpečí přenosu infekce.
 • Po odběru obdržíte malé občerstvení dle vlastního výběru.
 • Ženy mohou darovat krev 1× za 4 měsíce, muži 1× za 3 měsíce.
 • Na oddělení odebíráme i plazmu a krevní destičky tzv. plazmaferézou – toto ale vždy až od opakovaných dárců.
 • Opakovaní dárci se mohou u nás přihlásit do Národního registru dárců kostní dřeně (věková hranice do 35 let).
 • Informace o plazmaferézách a dárcovství kostní dřeně Vám poskytneme dle zájmu přímo na našem oddělení.