Laboratorní provozy OLMI

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Laboratoře provádějí pomocí nejmodernějších metod široké spektrum vyšetření v oblasti klinické mikrobiologie, která pokrývá klinickou...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Laboratoř provádí postnatální cytogenetické vyšetření chromozómů z periferní krve (stanovení karyotypu) při podezření na chromozomální...