Cytogenetická laboratoř

Kontakty

Laboratoř+420 499 866 413

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 06.00 – 14.30
Úterý 06.00 – 14.30
Středa 06.00 – 14.30
Čtvrtek 06.00 – 14.30
Pátek 06.00 – 14.30
V době od 14.30 do 17.30 je zajištěna služba

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
2. NP

Popis pracoviště

Laboratoř provádí postnatální cytogenetické vyšetření chromozómů z periferní krve (stanovení karyotypu) při podezření na chromozomální vadu, dále vyšetřuje frekvenci získaných chromozomálních aberací při dlouhodobé expozici mutagenním faktorům. Z prenatální diagnostiky provádí vyšetření chromozómů z buněk plodové vody.

Personál

vedoucího cytogenetické laboratoře
Laboratoř+420 499 866 413