MUDr. Josef Scharfen, CSc.

vedoucí NRL pro patogenní aktinomycety

předseda lokální etické komise

Mikrobiologie a imunologie
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
scharfen.josef@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Lékařský pokoj+420 499 866 415
Mobilní telefon+420 737 231 166

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Národní referenční laboratoř pro patogenní aktinomycety provádí vyšetření kmenů aktinomycet a nokardií (vzácní ale závažní původci často...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Laboratoře provádějí pomocí nejmodernějších metod široké spektrum vyšetření v oblasti klinické mikrobiologie, která pokrývá klinickou...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Antibiotické středisko vyšetřuje mechanismy rezistence izolovaných bakteriálních patogenů vůči antibiotikům a na základě výsledků...