Stavební práce v budově gynekologického odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Informujeme klienty nemocnice, že v budově gynekologického oddělení v ON Trutnov probíhají nezbytné stavební úpravy spojené s pořízením nové magnetické rezonance.

Stavebně technické práce byly původně plánovány do prázdninových měsíců, ale vzhledem k nutnosti opakování výběrového řízení a zároveň nutnosti realizovat výstavbu a instalaci nové rezonance do jara roku 2019 nemáme jinou možnost. Velmi se omlouváme všem pacientkám i návštěvníkům za dočasný diskomfort spojený se stavební úpravou, ale věříme, že finální efekt bude dostatečnou náhradou za krátkodobé stížené prostředí.

Nová magnetická rezonance přinese do budoucna pacientům značné zvýšení komfortu při vyšetření. To bude totiž výrazně kratší a zároveň pořídíme mnohem kvalitnější zobrazení výsledků.

Děkujeme za pochopení!