Upozornění pro dárce krve

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážení dárci krve,

na základě doporučení Národní transfusní komise stran rizika nákazy virem západonilské horečky (WNV) platí pro návštěvu uvedených zemí a oblastí od 1. května do 31. října 2019 (návštěvou se rozumí alespoň jedna strávena noc v uvedené zemi či oblasti) přechodné omezení: krev a destičky nelze darovat 4 týdny (28 dnů) po návratu z uvedených zemí /oblastí (viz seznam).

Aktuální seznam zemí naleznete v příloze.

Děkujeme za pochopení.