Informace k návštěvám pacientů v Oblastní nemocnici Trutnov

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a aktuálním pozitivním vývojem epidemiologické situace dochází od dnešního dne v Oblastní nemocnici Trutnov k částečnému uvolnění omezujících opatření souvisejících s aktuální epidemií COVID-19.

K částečnému rozvolnění opatření dochází na odděleních ARO, rehabilitace, neurologie (s výjimkou JIP), dětské, gynekologie, kde jsou návštěvy povoleny za následujících podmínek:

 • maximální počet návštěvníků k pacientovi na pokoji jsou 2 osoby,
 • současně může být na pokoji 1 návštěva po dobu maximálně 30 min.,
 • návštěva u mobilních pacientů může proběhnout mimo budovu v areálu nemocnice bez omezení počtu nebo doby trvání návštěvy při dodržení bezpečného odstupu mezi návštěvníky,
 • návštěvník je povinen ohlásit návštěvu u sloužící sestry – při příchodu mu sestra změří teplotu a zároveň mu položí otázky ke zjištění jeho aktuálního zdravotního stavu,
 • návštěva po celou dobu návštěvy používá vlastní ústní roušku,
 • návštěva pacienta v terminálním stavu není omezena dobou trvání návštěvy,
 • návštěvník je povinen respektovat pokyny sloužící sestry k ukončení návštěvy a k dodržování doby návštěvy.

Základní kritéria k povolení návštěvy:

 • teplota nižší než 37°C,
 • návštěva nemá v současnosti žádné projevy možné infekce (kašel, nově vzniklá dušnost a/nebo průjem),
 • v posledních 14 kalendářních dnech nebyla ve styku s osobou trpící příznaky virové infekce, osobou v individuálně nařízené karanténě či s osobou s prokázanou infekcí COVID-19,
 • není v současné době v nařízené karanténě.

Návštěvy pacientů na odděleních interny, chirurgie, ortopedie a onkologie jsou do odvolání nadále zakázány.

Dovolujeme si požádat návštěvy o dodržování výše uvedených podmínek a respektování pokynů našeho personálu. Omlouváme se za případné komplikace, ale snažíme se chránit naše pacienty, zdravotníky a také Vás.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.