Prohlášení o přístupnosti

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, který provádí směrnici Evropského parlament a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26.října 2016.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.nemtru.cz

Stav v souladu:

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. V současné době je plánovaná obměna webových stránek a požadavky na přístupnost budou součástí posuzovaných kritérií.

Další formáty:

Na webových stránkách jsou některé informace dostupné i v jiné než textové podobě, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké. Formáty .doc a .pdf jsou také vhodnější pro tisk.

.pdf - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader
.doc, .xls, .ppt - společnost Microsoft poskytuje aplikace řady MS Office
.rtf - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů

Vypracování prohlášení o přístupnosti:

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. září 2020 po vlastním posouzení přístupnosti webových stránek.

Zpětná vazba a kontaktní údaje:

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech v oblasti přístupnosti tohoto webu zašlete na adresu it@nemtru.cz. Kontaktní telefonní číslo na odpovědnou osobu je +420 499 866 268.

V případě neuspokojivé odpovědi na žádost nebo oznámení se lze obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21, email: pristupnost@mvcr.cz