Ambulance a poradny

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V pohotovostní ambulanci jsou vyšetřováni pacienti s akutními stavy v oboru neurologie, většinou po převozu Zdravotnickou záchrannou...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V odborných poradnách jsou dlouhodobě sledováni pacienti s již ukončenou diagnostikou (tzv. dispenzarizace), a to ve specifických...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Poskytujeme specializovanou péči pacientům hospitalizovaným na všech odděleních Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (ONT), primárně však na...