Klinická logopedie

Kontakty

Objednávky+420 702 154 263
Pevná linka+420 499 866 149

Ordinační doba

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí   12:00 – 16:00
Úterý 08:00 – 12:00  
Středa    
Čtvrtek 08:00 – 12:00  
Pátek    

Prosíme, pokud se nemůžete dostavit v domluvený termín, přeobjednejte se.

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 07:30 – 16:00
Úterý 07:00 – 15:30
Středa 07:00 – 15:30
Čtvrtek 07:00 – 15:30
Pátek 07:00 – 15:30

Provozní doba se nekryje s dobou ordinační. Je určena pouze pro přípravu ordinace, administrativu a logopedickou intervenci u pacientů na lůžkových odděleních ONT.

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP

Popis pracoviště

Poskytujeme specializovanou péči pacientům hospitalizovaným na všech odděleních Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (ONT), primárně však na neurologickém oddělení. Hlavní pozornost je věnována pacientům s neurogenními poruchami komunikace a s poruchami polykání (dysfagie).

Provozujeme i logopedickou ambulanci pro děti, adolescenty a dospělé, kteří jsou pojištěni u smluvních pojišťoven – 111, 201, 205, 209, 211 a to na základě doporučení od praktického případně odborného lékaře. Provádíme diagnostiku a terapii opožděného vývoje řeči, patlavosti (dyslalie), vývojové dysfázie, koktavosti (balbuties), brebtavosti (tumultus sermonis), oněmění (mutismus), afázie, dysartrie, dysfagie aj.

Realizujeme také vyšetření pro přijímací zkoušky na střední, vysoké nebo umělecké školy.

Přednostně přijímáme pacienty s poruchami řeči či polykání po ukončení hospitalizace v ONT pro zajištění návaznosti logopedické péče.

Personál

Klinický logoped
Mobilní tel.+420 702 154 263
Pevná linka+420 499 866 149
logoped ve specializační přípravě
Mobilní tel.+420 702 154 263
Pevná linka+420 499 866 149