Laboratorní žádanky

Laboratorní žádanky jsou v barevném provedení připravené pro automatické načítání OCR skenerem. V žádankách jsou uvedena kompletní vyšetření, která daná laboratoř provádí.

Laboratorní žádanky poskytuje ON Trutnov ZDARMA prostřednictvím svých laboratorních oddělení.

Případné technické dotazy směřujte na:

Případné odborné dotazy směřujte na jednotlivé laboratoře, kontakty viz níže.

Základní informace k vyplnění identifikace:

 • žádanky jsou připraveny ke strojovému načítání, prosím nepřehýbejte a nekopírujte je!
 • u požadovaných vyšetření označte příslušné kolečko puntíkem nebo křížkem podle vzoru na žádance
 • kolečka u všech požadavků vyplňujte prosím černou nebo modrou barvou, nepoužívejte červenou barvu!
 • budete-li požadovat vyšetření z obou stran žádanky, stačí vyplnit identifikaci pacienta pouze na jedné straně žádanky
 • věnujte pozornost kolonce Poznámky laboratoře

Oddělení klinické biochemie, ON Trutnov – žádanka oboustranná

 • zároveň s žádankou pošlete veškerý materiál k vyšetření (krev, moč, plazma)

Část identifikační:

 • označte příp. požadavek Statim a posílaný materiál
 • důsledně vyplňte identifikační údaje (bydliště není třeba), jmenovka lékaře a razítko

oddělení, datum a hodina odběru

 • využijte prostor pro Zprávy oddělení laboratoři
 • v případě nejasností volejte tel. 499 866 307

Část požadavková:

 • metody jsou pro přehlednost seřazeny látkově a orgánově
 • 1. strana – základní biochemie (sérum, plazma)
 • 2. strana – ostatní materiály, poslední sloupec tvoří soubory pro oddělení nemocnice

Pro přesnější vyšetření moče chemicky + sediment zasílejte moče v námi dodávaných zkumavkách !!!

Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie (OLMI), ON Trutnov

 • vyplňte pečlivě identifikační část žádanky, včetně adresy pacienta
 • uveďte identifikaci osoby, která provedla odběr materiálu
 • zapište datum a čas odběru materiálu – údaje nutné ke správné interpretaci výsledku a ke kontrole doby transportu materiálu do laboratoře
 • důležité – do ATB terapie vyplňte údaje o aktuální antibiotické léčbě

Bakteriologie – TBC, Mykologie, Antigeny, toxiny:

 • pro každé vyšetření použijte novou žádanku
 • výjimky
  • na jedné žádance lze žádat např.
   • 3 odběry hemokultur (ale pro stěr kůže před hemokulturou použijte novoužádanku)
   • výtěr z pravého a levého oka
   • výtěr z krku a nosu
   • Ag (antigen) viry ve stolici a C. difficile toxin A/B
   • Ag S. pneumoniae a Ag L. pneumophila v moči
 • pro vyšetření QUANTIFERON vyplňte doplňující informace o pacientovi do příslušné oblasti Údaje pro QUANTIFERON
 • kde je to vhodné, uveďte lokalizaci odběru (buď přímo k vyšetření na vytečkovanou oblast, nebo do Zprávy oddělení laboratoři)

Sérologie a blok Molekulární metody (PCR):

 • pro vyšetření HEP lze zvolit režim Statim
 • v rámci sérologických bloků lze na jednu žádanku pro jednoho pacienta volit kombinaci vyšetření hepatitidy + HIV + syfilis + CMV, u ostatních sérologických vyšetření použijte vždy pro každé vyšetření samostatnou žádanku
 • v rámci bloku Molekulární biologie (PCR) použijte pro vyšetření M. tuberculosis complex, Lidský papilomavirus a Plicní patogeny – multiplex vždy samostatnou žádanku, ostatní metody molekulární biologie mohou být pro jednoho pacienta zaškrtány v kombinaci na jedné žádance
 • pro blok Molekulární biologie (PCR) uveďte lokalizaci odběru do Zprávy oddělení laboratoři
 • v případě nejasností volejte tel. 499 866 410

Pokud potřebujete zaslat materiál nebo požadujete vyšetření, které byste na žádance nenalezli, doporučujeme se telefonicky domluvit na OLMI, chybějící vyšetření zapište do Jiné vyšetření: (druhá strana žádanky).

Transfúzní a hematologické oddělení, ON Trutnov – žádanka jednostranná

 • pro všechna vyšetření hematologická (krevní obraz, koagulační vyš. ......) a transfúzní (krevní skupina, screening protilátek, HIV, HBsAg, syphilis …) používejte pouze jednu žádanku
 • nedopisujte žádná vyšetření ručně, všechna vyšetření prováděná na transfúzním a hematologickém oddělení jsou již uvedena na žádance
 • dodržujte prosím 1 pacient = 1 žádanka pro všechna vyšetření, je to nutné vzhledem k elektronickému zpracování žádanek a centrálnímu příjmu všech vzorků
 • není třeba vyplňovat adresu bydliště
 • v případě nejasností volejte tel. 499 811 273 nebo 499 813 060 vrchní laborantku Mgr. J. Valáškovou

Děkujeme za spolupráci,
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Oddělení laboratoří