Chirurgie

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti.

Oddělení se zabývá diagnostikou a léčením všeobecných chirurgických onemocnění orgánů dutiny břišní, některých onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, onemocnění ženského a mužského prsu, onemocnění končetinových cév včetně břišní aorty, poranění pohybového ústrojí, dětských pacientů s některými onemocněními spadajícími do dětské chirurgie. Na chirurgickém oddělení se provádějí plánované a urgentní operační výkony jak klasickými tak laparoskopickými metodami.

Oddělení disponuje centrálními operačními sály s nejmodernějším technickým vybavením.

Všechny ambulance mají možnost akutních i plánovaných vyšetření v rozsáhlém a moderně vybaveném komplementu Oblastní nemocnice Trutnov (biochemická a mikrobiologická laboratoř, RTG včetně spirálního CT a magnetické rezonance, ultrazvuky, izotopové vyšetření a konsiliární vyšetření všech lékařských oborů).

Oddělení se také prezentuje v odborném tisku a odbornými přednáškami na celostátních a krajských akcích a v místním Spolku lékařů v Trutnově.

Články v kategorii

Aktuality

  • Dobrý den, chtěla bych srdečně poděkovat všem, celému týmu z lůžkového a pooperačního oddělení chirurgie, za profesionální a neobyčejně...
  • Vážená paní Matušíková, Chtěla bych touto cestou moc poděkovat noční směně chirurgické ambulance a to jmenovitě panu Mudr. Austin Paul,...
  • Dobrý den, rádi bychom poděkovali celému týmu dětského oddělení, od pana primáře až po uklízečky, chirurgům a operačnímu týmu, za pomoc a...
  • Chtěla bych moc poděkovat VŠEM na chirurgii – lůžková část. Měla jsem obrovský strach z nemocnice, čekala mě operace XXXXXXXX. A musím říci...

Napsali jste nám

  • Dobrý den, chtěla bych touto cestou poslat poděkování za skvělou péči celému týmu na pooperačním oddělení – chirurgie. Profesionální a moc...