Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Kontakty

Inspekční pokoj+420 499 866 200
Inspekční pokoj+420 499 866 278

Návštěvní hodiny:

Den Čas
Pondělí – neděle 13.00 – 19.00

Anesteziologicko-resuscitační oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů ke specializované způsobilosti.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. je s platností od 1. 1. 2021 držitelem akreditace k uskutečňování praktické části OM 6 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Všeobecná sestra – Intenzivní péče“ (Věstník MZ č. 5/2020). Sestřičky zařazené do tohoto specializačního vzdělávání po 1. 5. 2020 tedy mohou tuto praxi absolvovat na našem oddělení. Akreditace je udělena do 31. 12. 2025.

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP, vstup hlavním vchodem od hlavního parkoviště a od centrálních operačních sálů

Popis pracoviště

Oddělení poskytuje péči ve dvou hlavních oblastech

Anesteziologická část zajišťuje anesteziologický servis u operačních, diagnostických a bolestivých léčebných výkonů pro všechna oddělení nemocnice. Péče je soustředěna celkem do 6 operačních sálů, porodnice a tří ambulantních pracovišť. Zajištujeme široké spektrum výkonů, které zahrnuje jak celkovou, tak regionální anestezii (pro operace na dolních i horních končetinách), centrální blokády pro velké ortopedické výkony (kloubní náhrady), epidurální analgezii pro porodnici, svodnou i celkovou anestezii k císařskému řezu, analgosedaci pro malé chirurgické výkony a vyšetření.

Součástí péče o pacienty je i dospávací pokoj pro pacienty bezprostředně po operačních výkonech, kde probíhá zotavení po výkonu pod dohledem anesteziologické sestry před překladem zpět na lůžkové oddělení.

Nově připravujeme možnost provedení celkové anestezie u pacientů podstupujících vyšetření nukleární magnetickou rezonancí.

Dále poskytujeme konziliární služby při léčbě chronické bolesti u hospitalizovaných pacientů.

Lůžková resuscitační péče zajišťuje nejvyšší stupeň intenzivní a resuscitační péče u pacientů, u kterých došlo k selhání základních životních funkcí.

Stávající oddělení je vybaveno 5 plně monitorovanými lůžky s možností umělé plicní ventilace, což umožňuje poskytovat péči širokému spektru pacientů.

Poskytovaná péče zahrnuje jak umělou plicní ventilaci, podporu oběhu, možnost použití metod kontinuální eliminace (umělá ledvina) při selhání ledvin, bronchoskopické vyšetření k diagnostice a toaletě dýchacích cest, ultrazvukové vyšetření pro okamžitou diagnostiku pacienta na lůžku a v neposlední řadě i nejvyšší úroveň ošetřovatelské pé­če.

Součástí péče je i poskytování resuscitace pro pacienty nemocnice. Máme k dispozici mobilní vybavení pro možnost poskytnutí rozšířené resuscitace i mimo prostory oddělení.

Pro zlepšení spolupráce se zdravotnickou záchranou službou je součástí oddělení i samostatná příjmová místnost, plně vybavená pro převzetí pacienta.